Disclaimer

Disclaimer

DatingsiteNL is een vergelijkingssite met een geselecteerd aanbod van datingsites, apps of gerelateerde platforms of diensten. Getoonde partijen op DatingsiteNL kunnen een mogelijke affiliate link bevatten. DatingsiteNL verzorgt zelf geen verkoop of abonnementen.

Wij besteden veel moeite en zorg aan het actualiseren en complementeren van de gegevens en aanbiedingen op onze website. Deze worden aangeleverd via derde partijen waar wij volledig afhankelijk van zijn voor het weergeven van correcte informatie, daardoor kunnen hier geen rechten aan kunnen worden ontleend.

De prijzen en informatieblokken op DatingsiteNL worden met zorg weergegeven maar in het geval van typfouten, spelfouten, programmeerfouten of andersoortige onvolkomenheden kan nimmer aansprakelijkheid worden aanvaard, daar er geen overeenkomst tot stand komt met DatingsiteNL. De uiteindelijke prijs, status en andere informatie dient altijd te worden gehaald van de website van de verkoper en is bij afwijken altijd leidend ten opzichte van de informatie op DatingsiteNL.nl

De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van DatingsiteNL.

Voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan DatingsiteNL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.